Vintervoll logo

Årskontroll brannalarmanlegg

Automatiske brannalarmanlegg, sprinkleranlegg samt nødlysanlegg skal kontrolleres av kyndig person, godkjent av brannsjefen eller Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG) minimum en gang hvert år. Som FG-godkjent er Vintervoll autorisert til å gjennomføre en slik årskontroll. Nytt fra 2015 er at FG-reglene erstattes av NS3960. Det vil si at alle foretak i praksis må ordne sertifisering etter ny modell innen 13.12.2015, og alle anlegg må utføres etter NS3960 etter samme dato. Vintervoll innehar alle sertifiseringer.

 

Årskontroll av brannalarmanlegg er en avtale mellom kunde og Vintervoll der vi kontrollerer brannalarmanlegget sin driftsmessige stand, samt kontrollerer at betjeningen (resepsjon, vaktmester m.v.) kjenner anlegget tilstrekkelig til å reagere på meldinger og feil. Ved denne kontroll sjekkes det at klokkene går. I tillegg til teknisk kontroll av brannalarmanlegget skal en også ved gjennomgangen ha en batterikontroll satt under belastning. Etter kontrollen vil Vintervoll AS sende skriftlig rapport. Rapporten vil inneholde informasjon om anleggets tilstand samt hvilke feil/mangler som ble avdekket og eventuelt utbedret/reparert ved kontrollen.