Vintervoll logo

Årskontroll innbruddsalarmanlegg

Årskontroll av innbruddsalarmanlegg er en avtale mellom kunde og Vintervoll, der Vintervoll forplikter seg til uoppfordrete besøk. Hensikten er å kontrollere, reparere samt utføre forebyggende vedlikehold av innbruddsanlegget.

 

Anlegget kontrolleres en gang pr. år. Etter kontrollen vil Vintervoll AS sende skriftlig rapport til kunden. Rapporten vil inneholde informasjon om anleggets tilstand samt hvilke feil/mangler som ble avdekket og eventuelt utbedret/reparert ved kontrollen.

 

Fra 2015 (overgangsordning til 31.12.2015) innføres det nye regler/sertifisering for innbruddsalarmanlegg. Det vil nå være krav om FG-godkjenning med tilhørende kursing for å prosjektere og montere innbruddsalarmsanlegg. Slik kursing og godkjenning har Vintervoll gjennomført og er klare til å ta nye oppdrag.