Vintervoll logo

Årskontroll nødlysanlegg

Automatiske brannalarmanlegg, sprinkleranlegg samt nødlysanlegg skal kontrolleres av kyndig person, godkjent av brannsjefen eller Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG) minimum en gang hvert år. Som FG-godkjent er Vintervoll autorisert til å gjennomføre en slik årskontroll.

 

Årskontroll av nødlysanlegg er en avtale mellom kunde og Vintervoll der kontroll av nødlysanlegg gjennomføres ved at innkoplingsarrangementet og driftskapasitet m.v., funksjonsprøves (ledelys, markeringslys). Kontrollen skal forestås en gang pr. år. Etter kontrollen vil Vintervoll AS sende skriftlig rapport til kunde. Rapporten vil inneholde informasjon om anleggets tilstand samt hvilke feil/mangler som ble avdekket og eventuelt utbedret/reparert ved kontrollen.

 

I tillegg til årskontrollen skal anleggene vedlikeholdes kontinuerlig. Feil eller mangler ved anleggene, som ikke kan utbedres øyeblikkkelig av bedriftens egne folk, skal meldes til firmaet en har årlig serviceavtale med.