Vintervoll logo

Beregninger

Vintervoll utfører alt av beregninger i henhold til dokumentasjon og dimensjonering av installasjoner. Vi kan også gå igjennom strømforbruk og beregne hvor mye ditt bygg eller bolig kan spare ved å installere energieffektive løsninger.

Vintervoll bruker blant annet FEBDOK for beregninger av installasjoner og anlegg. FEBDOK er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner iht. FEL og NEK 400.

 
  • Beregner kortsluttningsstrømmer/feilstrømmer
  • Beregner berøringspenninger, spenningsfall
  • Dimensjonerer ledninger, skinner og vern
  • Kontrollerer vernets bryteevne og utkoblingstid
  • Kontrollerer selektivitet (selektivitetsanalyse)
  • Kontrollerer backup/kaskade beskyttelse på vern
  • Gir nødvendig dokumentasjon til eltilsyn, kunde og installatør
  • Kan sende "melding om installasjonsarbeid" elektronisk til netteier/DLE
  • Regner igjennom UPS i FEBDOK både i nett og batteridrift
  • Regner på skilletrafo enten på primær eller sekundærside