Vintervoll logo

Borerobot

Vintervoll AS og selskapet nLink fra Sogndal utvikler i fellesskap en borerobot for boring i betongdekker.

 

Det hele startet med at Vintervoll ved installatør Jan Kjelmo deltok på et seminar hos NTNU i 2012 der unge entreprenører fikk møte det etablerte næringslivet. På seminaret deltok nLink AS, som har arbeidet med en prototyp for en flislegger-robot. Vintervoll så muligheten for å tilpasse en robot etter elinstallatørens behov, og tok initiativet til et samarbeid for å utvikle en slik løsning. 

Vi har gjennomført prosjekt der vi har boret 250.000 hull i tak. Et slik antall borehull betyr uker og måneder med belastende arbeidsstilling for montører og lærlinger. I tillegg til HMS-aspektet vil også boreroboten kunne bidra til store effektiviseringsgevinster på slikt type arbeid. 

 

 

Innslag på TVAdressa om boreroboten: 

http://www.adressa.no/tv/?id=27213&autoplay=1

 

BIM og robotteknologi

Boreroboten har i tillegg vært utgangspunktet for en avsluttende oppgave på Årsstudium i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), med tittelen «BIM og robotteknologi». I oppgaven tar de for seg muligheten til å få boreroboter til å nyttiggjøre seg av borehullsinformasjon rett fra en BIM-modell. Oppgaven ble skrevet av prosjekteringsingeniørene våre, Per-Kristian Westermann og Halvard Sletvold, og har vunnet buildingSMART-prisen for beste BIM-prosjekt i Norge i 2014. 

Oppgaven kan leses her: BIM-oppgave Sletvold og Westermann