Vintervoll logo

Dokumentasjon

Vi utarbeider FDV – dokumentasjon (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) for alle typer elektrotekniske anlegg i henhold til beskrevne krav for anlegget. Dokumentasjonen tilpasses anleggets størrelse og kompleksitet og kan utarbeides både i papirform og elektronisk format.

 

FDV dokumentasjonen inneholder:

  • Entrepriseinformasjon
  • Samsvarserklæring
  • Oversikt over installasjonen og hvilket utstyr som er benyttet
  • Tegninger/ koblingsskjema
  • Brukerveiledninger
  • Vedlikeholdsinstrukser 

Våre prosjektingeniører har gjennom flere år opparbeidet seg betydelig erfaring med utarbeidelse av FDV - dokumentasjon for de fleste typer anlegg og har fokus på at dokumentasjonen er tilpasset behovet for drift og vedlikehold.

 

Når det gjelder lagring av dokumentasjon ønsker vi å ta i bruk lagring på nettet. Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Det er en digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere – alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som en hver tid er registrert som eier - trygt og enkelt. Pålogging skjer ved bruk av BankID. For kunder som er registrert på Boligmappa.no kan Vintervoll legge ut dokumentasjon etter gjennomførte jobber her.