Vintervoll logo

Eierskap

Vintervoll AS eier 70% av Nyvold Installasjon AS og 89,35% av Eltron AS, slik at begge selskap er datterselskap av Vintervoll. Selskapene konsolideres med Østerlie Holding som morselskap. Østerlie Holding AS eier 100 % av aksjene i Vintervoll. Østerlie Holding eies igjen med 100% av medlemmer i familien Østerlie. Stian Østerlie er adm. dir i Vintervoll, Otto Østerlie er arbeidende styreleder og Bård Østerlie jobber som systemansvarlig.