Vintervoll logo

Elektriker

Bestill elektriker her!

Vintervoll-gruppen har nærmere 150 elektrikere og over 60 lærlinger fordelt over store deler av Midt-Norge og Nord-Østerdal, med bred kompetanse som dekker alle tjenester som du har behov for i en privat installasjon. Våre elektrikere utfører alt fra montering av stikkontakter og skifte sikringsskap, til å installere avanserte styringssystemer for styring av lys og varme.

 

For bedriftskunder utfører våre lærlinger, elektrikere, teknikere og ingeniører alt fra små servicejobber til store komplekse anlegg. Vintervoll utfører alt fra anbudsregning og prosjektering til prosjektledelse og de fleste tekniske installasjoner.

 

Som en sikkerhet for at jobben Vintervoll utfører er forskriftsmessig, er Vintervoll en Registrert Elinstallatør hos NELFO. NELFO-merket garanterer elektrikere og fagfolk med kunnskap og kompetanse som gir deg som kunde trygghet og sikkerhet i det utførte arbeid. Både om dagens regler og forskrifter, men også fremtidens krav og muligheter. Når kunden påpeker forskriftsmessige feil i el - installasjoner, skal disse feilene normalt rettes opp av en elektriker fra utførende virksomhet så raskt som mulig.

 

 

 

Vintervollgruppen operer med en standard prisliste, men det er også muligheter for å inngå avtaler med en del rabattelementer knyttet til seg, både på timesatsen og materialprisene. Som TOBB-medlem har du eksempelvis tilgang til gode rabattavtaler.  

 

Vi er i tillegg pålagt et dokumentasjonskrav fra det offentlige, noe som medfører en kostnad. Det samme gjør transportkostnader i forbindelse med gjennomføringen av jobben.

 

Normalt sett fakturerer vi etter medgått tid og materiell, men dersom en skal ha en større jobb utført, anbefaler vi at du ber om et prisoverslag i forkant av jobben.