Vintervoll logo

Elsjekk/ elkontroll av bolig

Elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Vintervoll er sertifisert til å forestå nevnte elkontroll etter NEK 405-2.