Vintervoll logo

Elkontroll i landbruket

Tekniske feil i elektriske anlegg eller feil bruk av teknisk utstyr har vært årsak til mange brannkatastrofer de siste årene. Det er svært viktig å etterse og vedlikeholde det elektriske anlegget i bygninger for å redusere faren for brann.

Bransjeforeningen NELFO har i samarbeid med forsikringsselskapene derfor utarbeidet retningslinjer for hvordan slik kontroll kan gjennomføres. Vintervoll AS gjennomfører mange slike kontroller hvert år. Slike kontroller gir ofte rabatt på forsikringen.

Kontrollen består i:

  • Sjekk om det elektriske anlegget er sikkert å bruke

  • Sjekk om at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr

  • Avdekke berøringsfare eller brannfare

  • Kontroll av installasjonen uten noen form for demontering, men med relevante prøver og målinger

  • Gi kunden informasjon om den elektriske installasjonen og deres ansvar

  • Informasjon til kunden om elsikkerhet, hva de selv kan gjøre og kontrollere

Når kontrollen er gjennomført går kontrolløren gjennom el-kontrollskjemaet med kunden og anmerkninger og sikkerhetsspørsmål prioriteres ut fra risiko.

Alvorlige feil som kan være en umiddelbar fare for personer, husdyr eller eiendom må rettes umiddelbart eller kobles fra etter avtale med eier.

Forskriftsfeil som ikke vurderes som en umiddelbar fare for personer, husdyr eller eiendom bør rettes i løpet av 3 måneder.

 

Vintervoll er sertifisert etter NEK 405-3.