Vintervoll logo

Energieffektivisering

Verden står overfor er rekke miljø- og energiutfordringer de kommende år. Innen år 2020 har EU som målsetting at 20% av den samlede energiforsyningen skal komme fra fornybar energiproduksjon. I tillegg er det en målsetting at energieffektiviteten skal være økt med 20% innen år 2020. Energieffektivisering er og vil være et viktig fokusområde for Vintervoll i lang tid fremover. Vintervoll innehar kompetanse som dekker behov for både rådgivning og installasjon av energieffektive løsninger hos alle våre kunder. Energieffektivisering er både miljøriktig, politisk korrekt, men også økonomisk lønnsomt for kunden. Det mest effektive miljøtiltaket er spart strøm!

 

Vintervoll har god kompetanse og erfaring i bruk av belysningsalternativ som LED, og lys- og varmestyringssystem som KNX og X-Comfort. Energieffektive produkt og løsninger gir muligheter for betydelig reduksjon i strømforbruk.

 

Vi har fra våren 2014 utdannet to energirådgivere gjennom Fagskolen i Telemark.

Dersom du ønsker en redusert strømregning, samt å slå et slag for miljøet – ta kontakt.