Vintervoll logo

Internkontroll elektriske anlegg

Internkontrollforskriften sier:

«Eier/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de sikkerhetskravene som gjelder. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet til dette.»

 

Internkontroll av elektriske anlegg er en avtale mellom kunde og Vintervoll, der vi forestår en gjennomgang av det elektriske og utarbeider en årlig rapport med status for anleggene, samt forslag til forbedringer og vedlikehold, og eventuelle energieffektiviserende tiltak med mer. Internkontrollen omfatter de elektriske anleggene hos kunden i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.