Vintervoll logo

KONTROLL

Vintervoll har en egen seksjon i sikkerhetsavdelingen i Trondheim med kompetanse for alle typer kontroller av elektrotekniske anlegg. Noen av kontrollene er lov- eller forskriftspålagt, mens andre er pålagt av forsikringsselskap i forbindelse med rabatt på forsikringspremien. En rekke kontroller er også etter ønske fra kunder om å bedre sikkerheten. Vintervoll har alle nødvendige sertifisering, det være seg FG eller NEK 405-4.