Vintervoll logo

Vintervoll ansetter lærlinger!

Lærlinger i Vintervoll-gruppen

 

Generelt trenger vi lærlinger som skal utvikle seg til å bli Elektrikere og Telekommunikasjonsmontører for installasjon i Trondheim og ved våre avdelinger på Stjørdal, Melhus og Orkdal.

Vi har også to datterselskap, Nyvold Installasjon AS på Oppdal og Eltron AS på Tynset som ansetter lærlinger.

Vintervoll jobber tradisjonelt med prosjekter i alle størrelser. Alt fra rehabilitering av mindre boliger, til nye store komplekse bygg, som større boligbygg, skoler, forretningsbygg, industribygg, hoteller og kjøpesenter. Vi har en rekke serviceavtaler og jobber mot både offentlige-, bedrifts- og private kunder.

 

I Vintervoll-gruppen passerer vi totalt 300 ansatte i 2018, herav i overkant av 60 lærlinger (både elektrikerlærlinger og telekommunikasjonslærlinger), fordelt over store deler av Midt-Norge. Vår lokalisering gjør det mulig for våre ansatte å kunne flytte arbeidssted rundt omkring dersom det ønskes. Vi har som mål at alle våre lærlinger skal få fast ansettelse etter endt læretid! Vintervoll-gruppen satser sterkt på kompetanseutvikling og trivsel på jobb. Vårt motto er at vi skal være –best og trivligst!

 

Vi har i dag kontrakt på flere av de største byggeprosjektene i Midt-Norge. Heimdal VGS ferdigstilles sommeren 2018, mens produksjonen på Britannia Hotel mest sannsynlig går inn i 2019. Fra våren 2018 starter vi på prosjektet med Nye Nidarøhallen, et prosjekt som har overlevering høsten 2019. 

I tillegg til disse har vi mellomstore prosjekt som Maskinparken 2 og tre, ZEB Flexible Lab, Charlottenlund Gravlund og utvidelsen av Skjetlein VGS som trolig vil ha en god del produksjon fra sommeren 2018 og frem mot 2019. Med alle disse prosjektene har vi ved inngangen til 2018 en meget stor ordrereserve og Vintervoll er i den heldige situasjonen at vi har sikret god aktivitet til godt ut i 2019.

 

Mange av våre montører er utstyrt med firmabil for å betjene løpende serviceavtaler.

Her vil det også bli mange interessante utfordringer for nye elektrolærlinger.

 

Vi ansetter lærlinger i januar-mars hvert år, med oppstart i august. Søknad kan sendes til:

 

VINTERVOLL AS

Postboks 4132 Valentinlyst

7450 Trondheim                     

Att: Stine Haugen

 

Søknaden bør inneholde karakterer fra grunnskole, VG1 og terminkarakterer fra VG2. En kortfattet beskrivelse av deg selv, dine interesser og eventuelt