Vintervoll logo

Lover og regler

Viktige lover og forskrifter for installasjoner:

 

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

 

 

 

Lov om elektronisk kommunikasjon (EKOMLoven)

Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste

Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett

Forskrift om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr (autorisasjonsforskriften)

 

 

Plan- og bygningslov

Forskrift om byggesaker (Byggesaksforskriften) SAK10

Forskrift om byggtekniske krav (Byggteknisk forskrift) TEK10