Vintervoll logo

Termografering

Termografering gjøres med infrarødt kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet omgjør infrarøde stråler til temperaturer. Dette gjør at man kan se temperaturforskjellene på overflater tilsvarende et fotografi. Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer. 

 

Termografering er enda et relativt nytt fagfelt i Norge. Men oppmerksomheten rundt termograferingens nytte på forskjellige fagfelt har økt de siste årene. Spesielt har takstmenn, utbyggere og andre tatt i bruk byggtermografering som et verktøy i sitt yrke. På elektrosiden har termografering vært en vanlig del av internkontrollen av elektriske anlegg i mange år.

For å bli termografer stilles det egentlig ingen krav til verken utdannelse eller kompetanse for øvrig. Men flere og flere krever at de som utfører termografering er sertifisert enten via Nemko, DNV eller andre liknende aktører. Kursene for å bli termografer er omfattende, og det kreves som regel at man er fagmann på det feltet man skal termografere for å bestå en slik prøve.

Vintervoll AS har to sertifiserte termografører og bred erfaring på området. Vintervoll er sertifisert etter NEK 405-1.