Vintervoll logo

Velferdsteknologi

Norge går en eldrebølge i møte der behovet for omsorgstjenester vil være kraftig voksende. Allerede i dag ser vi at det er kapasitetsproblemer på bemanningssiden i helsenorge. En god del av utfordringene kan løses ved hjelp av velferdsteknologi. Det kan gå på fallovervåkning, GPS-sporing eller bruk av Smarthusteknologi. En del av dette er relativt ny teknologi og berører en rekke lover som Lov om personvern og Lov om folketrygd. Men mye av det er også tilgjengelig og godt utprøvd teknologi. Les mer om eksempelvis styring av hus her.

 

Stavanger kommune, i samarbeid med NAV, har satset på bruk av smarthusteknologi for tilrettelegging for folk med bevegelseshemninger. For å se video av et konkret eksmpel, klikk her.

Videoen er laget av Takterrassen AS i samarbeid med NAV.