Gå til privat
Gå til privat

Riktig belysning i kontorlandskap

Betydningen av god kontorbelysning

Lys har stor effekt på mennesker og siden vi tilbringer mye tid på arbeidsplassen vil belysning påvirke oss i stor grad. God kontorbelysning reduserer risikoen for helseproblemer, øker sikkerheten og forbedrer produktiviteten. Den bidrar til komfortable, fleksible og stimulerende omgivelser. Gode arbeidsforhold krever også gode synsforhold. Riktige lyskilder for oppgaven og plassering av lyskilder er også viktig. Det samme er plasseringen av arbeidsplasser i forhold til vindu og andre lyse flater. Presisjonsarbeid og krevende synsarbeid må i tillegg ha punktbelysning som passer til arbeidet og som kan reguleres og tilpasses. Godt lys inne har ifølge forskning vist seg å gjøre arbeidstakere mer effektive på jobb, samt minske feilutførelse med opptil 60 prosent!

Armatur.jpg

Individuelle behov

Arbeidsplassbelysning er mye viktigere enn folk flest tror. Lyset påvirker vårt arbeidsmiljø, arbeidsytelse og velvære. Faktisk kan en hel del fysiske plager – hodepine, nakke- og rygglidelser, tretthet og såre øyne – tilskrives dårlig belysning. Det er fordi kroppen kompenserer for dårlig lys. For dårlig belysning i arbeidslokalet kan både gi belastningsskader og øke risikoen for skader og ulykker. Behovet for god belysning øker betraktelig med alderen. Det er derfor viktig å lett kunne tilpasse lysforholdene til den enkelte.

Energibesparende lyskontroll

Tilstedeværelsessensorer slår av lyset når man forlater arbeidsplassen. Dagslyssensorer demper lyset når solen skinner inn gjennom vinduene osv.

Kontakt oss linkKontakt oss link