Gå til bedrift
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Historikk

Historikk

Vintervoll AS ble stiftet i Steinkjer i 1947 og har siden den gang vært en av de ledende og største elektroentreprenørene i Midt-Norge. Vintervoll AS har avdelinger i Trondheim, Stjørdal, Melhus og Orkdal, samt datterselskapene Nyvold Installasjon AS på Oppdal og Eltron AS med avdeling på Tynset og ansatte over hele Nord-Østerdal. Eltron AS inngikk som et selskap i Vintervoll-gruppen etter et oppkjøp i august 2012.

Administrasjonen av Vintervoll-gruppen sitter i Trondheim. Totalt er det rundt 300 ansatte i Vintervoll – gruppen, med en samlet omsetning som nærmer seg 400 millioner kroner..

Vintervoll tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor elektro og IKT, dvs. elektrikertjenester, elkraft, sikkerhet, telefoni, datakommunikasjon og kabling for tele og data til nybygg og rehabilitering.  Målgruppene er offentlig forvaltning, privat næringsliv og privatkunder i Midt-Norge. Vintervoll har hatt ansvaret for elektrodelen ved flere av de største byggeprosjektene i Trøndelag. Selskapet er utpreget løsningsorientert og fremstår som en totalleverandør hvor kalkulasjon, prosjektering, installasjon, service og drift inkluderes. Vintervoll sine løsninger er kostnadseffektive og bidrar til økt produktivitet hos våre offentlige kunder og næringslivskunder. Energieffektivisering er et fagområde det satses betydelig på i selskapet, og Vintervoll har ambisjoner om å bli en vesentlig aktør i markedet.

Vintervoll satser også stort på inntak av lærlinger. Det totale antall ligger mellom 50 og 70 lærlinger i Vintervoll - gruppen. Det er vedtatt i den langsiktige strategien vår at vi hvert år skal ta inn et vesentlig antall lærlinger.

Kontakt oss linkKontakt oss link