Vintervoll logo

Tjenester

Vintervoll tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor elektro og IKT, dvs. elkraft, sikkerhet, telefoni, datakommunikasjon og kabling for tele og data til nybygg og rehabilitering. Målgruppene er offentlig forvaltning, privat næringsliv og privatkunder i Midt-Norge.

 

Vintervoll har hatt ansvaret for elektrodelen ved flere av de største byggeprosjektene i Trøndelag. Selskapet er utpreget løsningsorientert og fremstår som en totalleverandør hvor kalkulasjon, prosjektutvikling, prosjektering, installasjon, service og drift inkluderes. Vintervoll sine løsninger er kostnadseffektive og bidrar til økt produktivitet hos våre offentlige kunder og næringslivskunder. Energieffektivisering er et fagområde det satses betydelig på i selskapet, og Vintervoll har ambisjoner om å bli en vesentlig aktør i markedet.