Gå til bedrift
Gå til bedrift
  1. Hjem
  2. TOBB

Som TOBB-medlem får du tilgang til gode rabattavtaler

Fordeler - 5-30% rabatt

  • 30% rabatt på utstyr og materiell.

  • 20% rabatt på timespriser.

  • 20% rabatt på servicebil.

  • 5% rabatt på fastpristilbud.

    Som et alternativ til medgått tid og materiell kan de på større leveranser gi tilbud om fast pris - basert på et antatt materialforbruk og tidsforbruk. Avhengig av størrelsen på jobben vil de i den tilbudte nettopris legge inn en volumrabatt.

Hvordan får du rabatt?

Vis fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse.

Les mer på:https://tobb.no/lokale-fordeler/vintervoll

¤ TOBB-rabatt gjelder ikke på kampanjepriser.