Gå til privat
Gå til privat

elbil.jpg

Elbillading i borettslag

Der elbilen ikke kan lades direkte fra boligens elanlegg må styret i «beboerlaget» legge til rette for lading av elbiler. Ofte er det slik at kun et begrenset antall elbiler kan lades samtidig. Begrensningen ligger ofte i den tilgjengelige strømmengden bygningene i «beboerlaget» er tilført. For å fordele tilgjengelig «ledig strøm» til lading på en rettferdig måte, finnes det i dag elektroniske løsninger på dette. Etter hvert som andelen av elbiler øker, vil «beboerlaget» måtte finne løsninger for en rettferdig fordeling av tilgjengelig strøm. Det kan også bli aktuelt å undersøke muligheten for å tilføre parkeringsanlegget mer strøm fra nettselskapet i området (Tensio TS og TN). Det vil også være behov for systemer som måler strømforbruket pr bil/ladestasjon slik at strømkostnadene blir rettferdig belastet. Her kan Vintervoll bistå med utredning og forslag til løsning og tiltak.

Ta kontakt så kommer vi på en uforpliktende befaring.

Bestill gratis befaring i dag

Elbillading hjemme i garasjen

Kontakt oss linkKontakt oss link