Gå til privat
Gå til privat
 1. Hjem
 2. Bedrift
 3. Tjenester
 4. Energieffektivisering

Energirådgivning – bli med inn i fremtiden

Hva er energieffektivisering?

Energieffektivisering av bygninger går ut på at vi skal kunne varme opp bygg ved bruk av mindre energi, og at gjenværende energibehov i størst mulig grad dekkes av fornybar energi. Potensialet for energieffektivisering av bygg er stort og det finnes mange og lette tiltak for å gjøre dette. Gjennomfører vi tiltakene, reduseres klimagassutslippene og etterspørselen av energi betraktelig.

Tiltak med støtte fra ENOVA

Energirådgivning

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Svarene får du ved å hyre inn en energirådgiver. Han eller hun vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken. Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Enova støtter en rekke av tiltakene som energirådgiveren vil anbefale. Planen fra energirådgiveren kan danne grunnlaget for støtte til oppgradering av bygningskroppen. Du kan også gjennomføre andre energitiltak som støttes, f.eks. installering av balansert ventilasjon.Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig. Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du engasjerer en kvalifisert energirådgiver til å kartlegge energitiltakene, energimerke og lage en tiltaksplan som passer for boligen din. Hvis termografering inngår i rådgivingen, øker beløpet til 7.500 kroner.

Gode grunner til å velge energirådgivning

 • Du får en grundig vurdering av boligens energitilstand, som gjør det lettere å prioritere energitiltak.
 • Du sikrer at tiltakene du gjennomfører sparer deg for mest mulig energi. 
 • Boligen kan få bedre energimerke. 
 • Med tiltaksplanen får du oversikt over hvilke tiltak som gir støtte fra Enova.

 

Les mer på:https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/energiradgivning-/

El-produksjon

El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som

 • Ønsker å produsere egen strøm. 
 • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm. 
 • Er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi.

Du kan også få støtte til el-produksjon i din fritidsbolig. Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at du kan få inntil 47 500 kroner totalt.

Gode grunner til å velge el-produksjon

 • Solceller er relativt enkelt å installere og det er mange tilbydere på det norske markedet. 
 • Bruk av solceller integrert i bygningen kan erstatte fasadeplater og/eller tak. 
 • Sol- og vindkraft er fornybare og miljøvennlige energiformer.

Les mer på: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/el-produksjon-/

Hvordan fungerer solceller?: https://ungenergi.no/energikilder/solenergi/solceller/

Solfanger

Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet. Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming. Solfangeranlegg egner seg for deg som: 

 •  Ønsker en fornybar oppvarmingskilde. 
 • Har eller skal installere et vannbårent system. 
 • Skal skifte varmtvannsbereder. 
 • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold. 
 • Planlegger å skifte tak, kledning eller skal bygge nytt.

Du kan også få støtte til solfanger i din fritidsbolig. Du kan få inntil 5000 kroner. I tillegg kan du få 200 kroner per kvadratmeter av anlegget, opp til 25 kvadratmeter. Det betyr at 10.000 kroner er maksimalt beløp.

Gode grunner til å velge et solfangeranlegg

 • Kan dekke cirka 50% av varmtvann, eller 30 prosent av det totale energibehovet. 
 • Etter installering går den av seg selv. 
 • Er tilnærmet vedlikeholdsfritt og krever lite tilsyn. 
 • Kan kombineres med for eksempel biokjel eller varmepumpe for vannbåren varme i perioder der effekten av solenergi er lavere.

Les mer på:https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solfanger-/

Hvordan fungerer solfanger?:https://ungenergi.no/energikilder/solenergi/solfanger/

Tiltak uten støtte fra ENOVA

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene.

Energieffektiv belysning

Du kan halvere energibruken ved å gjøre enkle tiltak for lamper og lys. Valg av lyspærer og hvordan de brukes har større betydning for energibruken enn mange er klar over. Enten du bare vil bytte pærer, skal pusse opp eller bygge nytt, finnes det mange grep du kan ta for å spare energi og samtidig ha god belysning når du trenger det.

Energieffektiv belysning passer for deg som:

 • Ønsker å redusere energibruken med enkle grep. 
 • Ønsker et bevisst forhold til din bruk av energi. 
 • Skal pusse opp eller bygge nytt og vil lage en belysningsplan.

Gode grunner til å velge energieffektiv belysning:

- Er et enkelt og rimelig energitiltak, som vil redusere energibruken. 

- Gir mulighet til å lage en god belysningsplan. 

- Gir mulighet til å styre belysningen i boligen via fjernkontroll, mobilen eller automatisk via ulike typer sensorer.

Les mer på: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/redusere-eller-styre-stromforbruket/energieffektiv-belysning/

Varmestyringssystem

Du kan redusere energiutgiftene ved å bytte varmestyringssystem. Et varmestyringssystem gir deg kontroll over energibruken din. Du kan tidsstyre varmen i huset, ut fra hvilken tid på døgnet det er og om du er hjemme eller ikke. Når du får kontroll på energibruken, sparer du også energi og penger.

Et varmestyringsanlegg egner seg godt for deg som:

- Ønsker en smart løsning som gir deg større kontroll på energibruken din. 

- Bor i en bolig som kan deles inn i flere varmesoner. 

- Har anledning til å senke temperaturen i perioder på fem timer eller mer.

Gode grunner til å velge et varmestyringssystem:

- Reduserer energibruk til oppvarming. 

- Relativt enkelt å montere. 

- Gir deg kontroll over energibruken. 

- Billig å anskaffe og derfor en lønnsom investering.

Les mer på: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/redusere-eller-styre-stromforbruket/varmestyringssystem-/

Kontakt oss linkKontakt oss link