Gå til privat
Gå til privat

Prosjektering

Vår prosjekteringsavdeling består av en rekke dyktige ingeniører med høy kompetanse på prosjektering. Vi prosjekterer alle typer elektrotekniske anlegg ut fra funksjonsbeskrivelse og spesifikasjon.

Vi prosjekterer også forslag til løsninger/funksjonsbeskrivelser for byggherre. Løsningen skal tilfredsstille byggherrens krav til funksjon og den skal integreres i bygget og avpasses mot andre installasjoner på en god måte.

Produkter som velges beskrives og dokumenteres ut fra at de tilfredsstiller krav i henhold til Forskrift for elektrisk utstyr og den prosjekterte løsningen er utformet slik at den tilfredsstiller alle krav i gjeldende lover og forskrifter.

MVVM2015 opplæring (1).JPG

Den prosjekterte løsningen dokumenteres ved hjelp av produkt- og funksjonsbeskrivelse, installasjonstegninger og nødvendige koblingsskjema. Dimensjoneringen av anlegget kontrolleres ved kortslutningsberegninger. Ved utførelse samles dokumentasjon for utstyr og anlegg for å gi grunnlag til FDV dokumentasjon.

I tillegg til tradisjonell prosjektering har vi også bygd opp en formidabel kompetanse på BIM. BIM står for BygningsInformasjonsModellering (Building Information Modeling) og består av tredimensjonal prosjektering. BIM hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle arbeidsprosessene mellom aktørene. Se her for eksempel på BIM-tegninger:

Verksted

snitt

klasserom

trapp

leserom

Korrodor

Kompetansen ble blant annet synliggjort da to av ingeniørene våre, Halvard Sletvold og Per-Kristian Westermann, etter å ha gjennomført deltidsstudier i BIM på Høgskolen i Gjøvik, fikk oppgaven sin kåret til beste BIM-oppgave i 2014. Se her for mer info: borerobot

Kontakt oss linkKontakt oss link