Vintervoll logo

Energimerking

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Dette følger av krav fra NVE. Les mer her: http://www.energimerking.no/

 

Yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en ekspert. Eksperter kan også utføre energimerking av eksisterende boliger som oppdrag for eiere. Den som skal gjennomføre energimerkingen av yrkesbygg og nye boliger må tilfredsstille de kompetansekravene som er satt.

 

Formålet med energimerking er å øke bevisstheten om energieffektivisering og valg av energikilde i bygg. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

http://www.energimerking.no/

 

Type

Ordning

Enebolig, leilighet, rekkehus/2 - eller 4 - mannsbolig

Boligen må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av boligen må fremvise energiattest til kjøper eller leietaker.

Hytter/ fritidsboliger

Fritidsboligen må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av fritidsboligen må fremvise energiattest til kjøper eller leietaker.

Nyoppført bolig som ikke selges

Boligen eller bygningen må energimerkes før den blir ferdigstilt og tatt i bruk.

Private og offentlige yrkesbygg

Bygningen må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av bygningen må fremvise en energiattest til kjøper eller utleier. Bygninger under 50 m2 er unntatt ordningen.

Yrkesbygninger over 1000m²

Bygningen skal alltid ha energiattest. Energiattesten skal plasseres synlig for brukerne av bygningen, typisk i resepsjon eller hovedinngang.

Nyoppført yrkesbygning

Bygningen må energimerkes før den blir ferdigstilt og tatt i bruk.

 

Vintervoll har to utdannede energirådgivere som kan bistå både med energimerking, energivurdering og energirådgivning. Ta kontakt for mer info.