Vintervoll logo

Støtte fra Enova

Sentralt varmestyringssystem støttes med inntil 20 % av dokumenterte kostnader, maks kr 4.000. Et styringssystem sørger for effektivt energiforbruk når du er hjemme og minimalt forbruk når du ikke er tilstede. Ved å ta styring over varmebehovet tar du kontroll over energibruken. Det finnes både enkle systemer som styrer ovner og mer avanserte systemer som sørger for at alt tilknyttet utstyr kan samhandle optimalt.

 

Kriterier for tildeling:

  • Det skal være et sentralt varmestyringssystem for strøm eller vannbaserte oppvarmingsløsninger
  • Styringssystemet må kunne håndtere minst tre temperatursoner uavhengig av hverandre
  • Innstillinger skal ikke annulleres ved strømbrudd eller spenningsfall
  • Tilsagnet må benyttes innen 4 måneder fra tilsagnsdato
  • Det må søkes om støtte før prosjektet er påbegynt

 

Separate tilleggsenheter nødvendig for kommunikasjon med det sentrale styresystemet anses som en del av styringssystemet, men refunderes ikke alene. Panelovner eller andre varmekilder ses ikke på som en del av et styringssystem og får dermed ikke inngå i refusjonsgrunnlaget.

 

Se mer på: www.Enova.no