Gå til bedrift
  1. Hjem
  2. Maskinparken 1,2 og tre

Maskinparken (1).jpg

Prosjektnavn: Maskinparken 1, 2 og tre

Prosjektsted: Trondheim

Type prosjekt: Nybygg leiligheter

Tidsrom: 2017-19

Byggherre: Veidekke Eiendom AS

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Kontaktperson: Erlend Dragesæt

Prosjektleder: Anders Tanem

Bas: Morten Koch Strøm 

RIE: Vintervoll