Vintervoll logo

Elbil

ELBIL

Salget av elibiler i Norge når stadig nye høyder. Antallet elbiler har nærmest eksplodert de siste årene. En rekke fordeler rundt avgifter og praktisk bruk, har gjort at stadig flere har kjøpt elbil. Og ingen ting tyder på at dette kommer til å bremse opp med det første. Elbilene drives av et stort batteri som må lades og der har Vintervoll opparbeidet seg lang erfaring og god kompetanse.

 

Vanlig stikkontakt

En vanlig stikkontakt skal kun unntaksvis og kortvarig brukes til lading av elbil. Det anbefales med andre ord ikke å lade bilen daglig i en vanlig «husholdningsstikkontakt» Belastningen av elanlegget i boliger, som slik lading medfører, kan føre til overbelastning og varmgang.

Derfor er det anbefalt å legge til rette for elbillading ved at det installeres en egen dedikert sikringskurs med tilhørende ladestasjon for dette formålet.

 

Ladestasjon hjemme i garasjen

For å slippe å handtere en løs ladekabel morgen og kveld er det praktisk å ha en fast ladestasjon der bilen parkeres. Ut fra denne henger det en fast kabel som enkelt tilknyttes bilens ladekontakt.

En slik ladestasjon gir deg også mulighet for raskere lading og er en mer robust og sikrere løsning enn vanlig (husholdnings) stikkontakt. I slike ladestasjoner er det innbygd sikkerhetsutstyr som overvåker ladingen kontinuerlig.

Det er to forhold som bestemmer hvor hurtig du kan lade bilen din hjemme: Det er størrelsen på batteriladeren som står i bilen din og det er kapasiteten i boligens strøminntak. Vintervoll kan dimensjonere ladestasjonen slik at løsningen blir optimal for deg.

Ta kontakt dersom du lurer på noe rundt lading av din elbil.

I markedet i dag finnes det mange typer (hjemme)ladestasjoner i ulike prisklasser. De fleste er universelle slik at de kan benyttes for mange bilmerker. Noen bilmerker har utviklet egne ladestasjoner som tilbys. Det som er forskjellig er typen ladekontakt bilen er utstyrt med. Det er i dag i hovedsak to typer som er dominerende. Det er type 1 og type 2. Type 2 kontakten blir omtalt som den «europeiske».

 

Hurtiglading

Hurtigladestasjoner er elbilens svar på bensinstasjoner. Her kan du fylle batteriet på elbilen i løpet av forholdsvis kort tid. Hurtiglading foregår ved at man ikke benytter bilens innbygde batterilader, men at det benyttes en stor batterilader som står fast stasjonert i slike hurtigladestasjoner på offentlige plasser.

Hurtigladere har alltid fastmontert kabel og det finnes flere typer kontakter for hurtiglading avhengig av hvilken elbil du har.

 

Lading i parkeringsanlegg i ulike «beboerlag»

Der elbilen ikke kan lades direkte fra boligens elanlegg må styret i «beboerlaget» legge til rette for lading av elbiler. Ofte er det slik at kun et begrenset antall elbiler kan lades samtidig.

Begrensningen ligger ofte i den tilgjengelige strømmengden bygningene i «beboerlaget» er tilført.

For å fordele tilgjengelig «ledig strøm» til lading på en rettferdig måte, finnes det i dag elektroniske løsninger på dette.

Etter hvert som andelen av elbiler øker, vil «beboerlaget» måtte finne løsninger for en rettferdig fordeling av tilgjengelig strøm. Det kan også bli aktuelt å undersøke muligheten for å tilføre parkeringsanlegget mer strøm fra nettselskapet i området (TrønderEnergi, NTE osv).

Det vil også være behov for systemer som måler strømforbruket pr bil/ladestasjon slik at strømkostnadene blir rettferdig belastet.

Her kan Vintervoll bistå med utredning og forslag til løsning og tiltak.

Ta kontakt så kommer vi på en uforpliktende befaring.