Vintervoll logo

STJØRDAL

Hovedtelefonnummer:

74 82 25 30.

Besøksadresse: Wessels veg 79, 7502 Stjørdal.

Stjørdal er den eldste avdelingen utenom Trondheim, og har tilsammen 20 ansatte. 

 

Avdelingen på Stjørdal har hatt ansvaret for gjennomføringen av mange store prosjekt opp gjennom årene. Her kan blant annet Svakstrømsentreprisen ved Terminal A på Værnes, samt de elektrotekniske installasjonene i flytårnet og sikringsbygget samme sted nevnes. 

Vi har også hatt installasjonsarbeidene ved Kimen, Nortura Malvik, SARA, Ole Vig, Scandic Hell og utbygginger av Rica Hell Hotell.

 

Svein Lundemo

Avdelingsleder

928 30 100 

svein.lundemo@vintervoll.no

 

 

Geir Fjeldseth

Prosjektingeniør

930 80 902

geir.fjeldseth@vintervoll.no


Jan Håvard Evjen Vold

Prosjektingeniør

934 63 020

jan.havard.evjen.vold@vintervoll.no