Gå til privat
Gå til privat
 1. Hjem
 2. Bedrift
 3. Personvern

Behandling av personopplysninger i Vintervollgruppens firma:

Vintervoll AS, Nyvold Installasjon AS og Eltron AS.

Når du er i kontakt med våre firma gjennom bruk av nettsiden eller direkte kontakt med firmaet via personlig oppmøte, telefon eller via e-post for kommunikasjon i forbindelse med oppdrag, er vi avhengig av en del opplysninger om deg for å kunne utføre oppdraget.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er daglig leder i hvert firma, men alle spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan rettes til:

Vintervoll AS, PB 4132 Valentinlyst, 7450 Trondheim
Org.nr. 929 314 832
E-post: post@vintervoll.no
Telefon: 73 89 40 00

Vi registrerer kun opplysninger som er nødvendige for å utføre oppdrag:

Privatpersoner:

 • Navn
 • Adresse for fakturering
 • Adresse for utførelse av arbeidsoppdrag
 • Telefon
 • E-post

Bedrifter:

 • Navn
 • Evt. kontaktperson
 • Adresse for fakturering
 • Adresse for utførelse av arbeidsoppdrag
 • Telefon
 • E-post
 • Organisasjonsnr.

Ved rekruttering av personell behandler vi søknadspapirer som sendes inn til oss og disse behandles på grunnlag av avtale med den som søker. Ved ansettelse lagres og registreres innsendte dokumenter i bedriftens Personalsystem kun med formål å administrere ansettelsesforholdet og er underlagt svært begrenset tilgang.

Dersom søknaden ikke resulterer i en ansettelse, makuleres søknadspapirene dersom ikke søkeren selv ber om at vi beholder dokumentene for å kunne vurderes for fremtidige stillinger.

Personopplysninger utleveres ikke til andre uten at det ligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle krav knyttet til det formålet opplysningene ble hentet inn for.

Kontakt oss linkKontakt oss link