Gå til bedrift
  1. Hjem
  2. Tips og råd
  3. Dokumentasjon

Dokumentasjon

Ved alle endringer og utvidelser på det elektriske anlegget i boligen din skal ansvarlig installatør utstede en samsvarserklæring, med tilhørende underlagsdokumentasjon.

  • Kursfortegnelse
  • Rapport fra sluttkontroll
  • Rapport fra risikovurdering
  • Samsvarserklæring
  • Utstyrsdokumentasjon

Vi anbefaler Boligmappa.no for oppbevaring av ovennevnte dokumentasjon. Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. En digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere – alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som en hver tid er registrert som eier - trygt og enkelt.

Kontakt oss linkKontakt oss link