Gå til bedrift

Komfyrvakt

I alle nye installasjoner skal det monteres en komfyrvakt. Komfyrvakten skal sørge for at strømmen til kokeplatene kobles ut ved forhøyet temperatur, noe som kan føre til brann.

Mange branner i Norge skyldes overoppheting/tørrkoking i forbindelse med kokeplater.

I NEK 400 stilles det fra 1. Juli 2011 krav om at alle nye boliger skal ha installert komfyrvakt. Kravet gjelder også for rehabilitering av kjøkken dersom man gjør endringer i det elektriske anlegget eksempelvis dersom en flytter stikkontakten til komfyren.

For mer info se: Generell brukerveiledning for boliginstallasjoner

Komfyrvakt.jpg

Kontakt oss linkKontakt oss link