Gå til bedrift

Ansvar

Du er selv ansvarlig for den elektriske installasjonen av det elektriske utstyret i boligen din. All elektrisk installasjon skal utføres fagmessig av en elektroinstallatør, bortsett fra enkelte ting du kan gjøre selv. Se her for hva kan du gjøre selv: Monteringsveiledning .

Som en sikkerhet for at jobben en elektriker utfører er forsskriftsmessig utført, bør du se etter merket "Registrert Elinstallatør" fra NELFO. Merket garanterer kunnskap og kompetanse som gir deg som kunde trygghet og sikkerhet.

Ansvar garanti.png

Kontakt oss linkKontakt oss link