Gå til bedrift

Dimmere

Det finnes mange forskjellig typer av dimmere som benytter forskjellig teknikk for å dimme lyset. Hvis en dimmer slutter å fungere, gjør følgende:

  • Skru av kursen som går til rommet
  • Ta av lokket på dimmeren
  • Sjekk om det er montert en sikring på dimmeren
  • Hvis smeltetråden inne i glass-sikringen er røket, sjekk Ampere størrelsen på sikringen og kjøp ny tilsvarende sikring
  • Skift sikringen og sett på lokket
  • Sett på strømmen igjen

Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Vintervoll.

For mer info se: Generell brukerveiledning for boliginstallasjoner

Kontakt oss linkKontakt oss link