Gå til bedrift
 1. Hjem
 2. Tips og råd
 3. Sikringsskapet

Sikringsskapet

MVVM2015 Sikringsskap.JPG

Automatsikring

En automatsikring er et utstyr i sikringsskapet som automatisk skal slå av strømmen ved feil i det elektriske anlegget, slik at mennesker, husdyr eller eiendom ikke tar skade

Kombiautomat

En kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Kombiautomaten har en testknapp, for å kunne teste jordfeilbryteren, denne vil gi en indikasjon på om det var overbelastning eller jordfeil som førte til at sikringen brøt strømmen. Det finnes ofte en bruksanvisning i sikringsskapet, enten som et klistremerke på innsiden av døren eller på kursfortengelsen. I nye installasjoner er det kombiautomater som er mest brukt.

 • Belastningen overstiger gitte verdier. Eksempel: En 10 A sikring tåler ca. 2300Watt,  en 16A sikring tåler ca. 3600W før den løser ut.
 • Det oppstår en kortslutning på kursen eller utstyret.
 • Automaten inneholder jordfeilbryter og det oppstår en jordfeil i anlegget eller på et utstyr tilsluttet anlegget.

 

Hvis en automatsikring/kombiautomat slår ut mer enn to ganger:

 • Ta ut alt forbrukerutstyr som er plugget i stikkontaktene på kursen.
 • Slå av lys, skru av utstyr som ikke kan trekkes ut av stikkontakter.
 • Sett på sikringen.
 • Sett inn ett og ett apperat, slå på lys og utstyr til sikringen kobler ut igjen. Det apparatet du satt inn sist - som gjorde at sikringen kuttet strømmen har en feil, eller trekker for mye strøm for sikringen din.
 • Hvis sikringen fortsatt slår ut, har du mest sannsynlig feil på den faste installasjonen, kontakt da Vintervoll for å utbedre feilen

Jordfeilbryter/Jordfeilvarsler

Jordfeilbryteren beskytter mot jordfeil som kan oppstå som følge av feil på anlegget og utstyr som er tilknyttet anlegget. En jordfeilbryter kan også være et eget utstyr i sikringsskapet.

I sikringsskapet finner du en bruksanvisning for jordfeilbryteren. Les den og test jordfeilbryteren hver tredje måned eller i henhold til bruksanvisningen.

Automatsikring.pngKombiautomat.pngJordfeilbryter.png

Måler

Dette utstyret tilhører nettselskap/El-verket, og er enten automatisk avlest eller leses av manuelt for å måle kundens strømforbruk, måles i KWh (kilowattimer). Innen 1.1.2017 skal alle boliger ha AMS-måler; en automatisk avlest måler, med mulighet for tilleggstjenester. Det kan for eksempel være brannalarm, vannlekkasjealarm, tyverialarm med mer.

Overspenningsvern

Et overspenningsvern skal beskytte mennesker, husdyr og eiendom mot skader som kan oppstå som følge av overspenninger. Overspenninger er spenninger som overstiger det den elektriske installasjonen er beregnet for og som kan skade utstyret.

Overspenninger kommer inn i elektriske anlegg av to årsaker;

 • Tordenvær som fører til lynnedslag
 • Koblinger i e-verkets nett

I huset ditt burde du ha to typer overspenningsvern; Inntaksvern og utstyrsvern. Forenklet kan vi si at et inntaksvern fjerner energien i overspenningen, og utstyrsvernet fjerner spenningstopper som kan skade utstyret. Inntaksvernet monteres av en elektriker i sikringsskapet. Utstyrsvern plugges inn i stikkontakten foran følsomt utstyr. Følsomt utstyr kan være utstyr som for eksempel vaskemaskin, TV, DVD, PC, stereoanlegg og annet utstyr som inneholder elektronikk. Hvis du er i tvil om utstyret trenger overspenningsvern kontakt oss.

Når inntaksvernet i sikringsskapet har slått ut, har fargeindikatoren byttet farge. Dette må byttes; ta kontakt med din NELFO-installatør, gjerne Vintervoll.

For mer info se: Generell brukerveiledning for boliginstallasjoner

Fakta om jording:

 • I 1991 ble det krav om jordfeilbrytere i alle våtrom
 • I 1998 ble det krav om jording i alle rom
 • I 2002 ble det krav om jordfeilbrytere i alle nye installasjoner
Kontakt oss linkKontakt oss link