Vintervoll logo

Prosjektledelse

Vintervoll har tosifret antall prosjektledere med kompetanse på gjennomføring av de fleste typer bygg og størrelser fra de aller minste til eksempelvis St. Olavs Hospital Fase 2, et prosjekt som er det største i sitt slag nord for Dovre.

Alle prosjekter større enn en million NOK i kontraktsverdi organiseres med eget prosjektstyre og egen prosjektorganisasjon. Prosjektstyret forankrer prosjektet og gjennomføringen i selskapets ledelse. Prosjektstyret sitt ansvar er blant annet å sørge for at riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser blir stilt til rådighet.

 

Prosjektstyret har sammen med prosjektledelsen et spesielt fokus på kvalitetssikring, HMS og miljø i et større perspektiv.

Vintervoll følger sine overordnede KS-planer som sikrer at medarbeiderne har de riktige holdningene, har det riktige utstyret, er kjent med nødvendige rutiner etc. Gjennom introduksjonskurs, skriftlig informasjon og miljøkurs som gjennomføres i henhold til kundene sine krav for prosjekt, vil sikkerhet, miljø og kvalitet være sikret.